Budownictwo

Projektowanie konstrukcji i ścian oporowych

Projektowanie konstrukcji i ścian oporowych

Przyczółki mostów i ich skrzydła, skarpy oraz nasypy wymagają zastosowania wysokiej jakości zabezpieczenia. Rozwiązaniami, które gwarantują odpowiedniej klasy wzmocnienia, są konstrukcje betonowe oporowe. Podczas ich projektowania oraz prac montażowych należy pamiętać, aby osadzić tego typu ścianę w solidnych fundamentach o odpowiedniej głębokości.

Konstrukcje oporowe – co to jest i do czego służy?

Ściany oporowe są konstrukcjami, których zadaniem jest utrzymywanie w stanie statecznym uskoku gruntów rodzimych, nasypowych lub innych materiałów rozdrobnionych.

Wszystkie rodzaju ściany, w tym również konstrukcje betonowe oporowe przeznaczone są i wykorzystywane w celu przejmowania oraz przekazywania w podłoże, bocznego parcia gruntu.

Ograniczenie zużycia materiałów

Zgodnie z ogólną polityką budowlaną, obecni wykonawcy, ograniczając koszta, zmniejszają również zużycie materiałów niezbędnych do wykonania prac przy tego rodzaju konstrukcjach. Dokonuje się tego poprzez:

 • przeprowadzenie dokładnej analizy poznawczej oraz zachodzących zjawisk występujących w gruncie — przede wszystkim parcie i odpór gruntu;
 • udoskonalanie wytwarzanych poszczególnych elementów konstrukcyjnych;
 • wykorzystywanie gruntu do współpracy z konstrukcją w celu przenoszenia sił bocznych;
 • wykorzystywanie środków, które zmniejszają parcie boczne gruntu;
 • budowę m.in. ścian szczelinowych, kotw gruntowych;
 • stosowanie gruntu uzbrojonego wraz z okładzinami.

Projekt konstrukcji ścian oporowych

Projektując konstrukcje betonowe oporowe, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zgromadzenie wszelkich niezbędnych danych, a następnie wybór rodzaju konstrukcji oraz dostosowanie odpowiednich rozmiarów do potrzeb.
 2. Obliczanie danych związanych z parciem gruntu wraz z innymi potencjalnymi obciążeniami konstrukcji. Analiza stateczności fundamentu.
 3. Wykonanie projektu elementów konstrukcyjnych, oszacowanie osiadań oraz ewentualnych przemieszczeń konstrukcji.

Ściany oporowe podczas procesu projektowania wymagają zebrania różnego rodzaju danych, takich jak:

 • informacje dotyczące warunków gruntowych, wodnych i terenowych;
 • zebranie danych dotyczących obciążeń zewnętrznych działających na konstrukcję;
 • warunki związane z bocznymi siłami parcia i odporu, które będą wywierały wpływ na stabilność ściany.

Konstrukcje betonowe wykonuje się nie tylko z betonu. Mogą to być również projekty uwzględniające m.in.:

 • żelbeton;
 • cegły;
 • pustaki;
 • gabiony;
 • kamienie.

Istotnym elementem związanym z wykonaniem ścian oporowych jest fakt, że wymagają one uzyskania pozwolenia na budowę.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.